THANH TOÁN


ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SINH SỐNG TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

ANH/CHỊ VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ THEO THÔNG TIN SAU :

 • NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

 • CHI NHÁNH VIETCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG

 • SỐ TÀI KHOẢN    : 0541000273831

 • CHỦ TÀI KHOẢN : NGUYỄN VĂN VANH

 • NỘI DUNG : HOAN THANH HOC PHI CHO + TÊN HỌC VIÊN + SỐ ĐIỆN THOẠI HỌC VIÊN

LƯU Ý :

 • Anh/Chị vui lòng kiểm tra đúng thông tin trước khi chuyển khoản

 • Sau khi chuyển khoản, Anh/Chị vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn để thông báo về chuyển khoản học phí thành công.

 • Anh/Chị vui lòng chụp ảnh lại màn hình, hoặc hóa đơn chuyển khoản thành công, sau đó gửi lại hình cho chuyên viên tư vấn để xác nhận.

 • Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline : 0866.699.422 hoặc 0397 656 197

 • Xin cảm ơn.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SINH SỐNG TRONG LÃNH THỔ VIỆT NAM

ANH/CHỊ VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ THEO THÔNG TIN SAU :

 • NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

 • CHI NHÁNH TECHCOMBANK

 • SỐ TÀI KHOẢN    : 19034387515014

 • CHỦ TÀI KHOẢN : NGUYỄN THỊ THƯƠNG

 • NỘI DUNG : HOAN THANH HOC PHI CHO + TÊN HỌC VIÊN + SỐ ĐIỆN THOẠI HỌC VIÊN

LƯU Ý :

 • Anh/Chị vui lòng kiểm tra đúng thông tin trước khi chuyển khoản

 • Sau khi chuyển khoản, Anh/Chị vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn để thông báo về chuyển khoản học phí thành công.

 • Anh/Chị vui lòng chụp ảnh lại màn hình, hoặc hóa đơn chuyển khoản thành công, sau đó gửi lại hình cho chuyên viên tư vấn để xác nhận.

 • Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline : 0866.699.422 hoặc 0397 656 197

 • Xin cảm ơn.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SINH SỐNG TẠI NƯỚC NGOÀI CHUYỂN KHOẢN VỀ VIỆT NAM

ANH/CHỊ VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ THEO THÔNG TIN SAU :

 • NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

 • CHI NHÁNH VIETCOMBANK CHƯƠNG DƯƠNG

 • SỐ TÀI KHOẢN    : 0541000273831

 • CHỦ TÀI KHOẢN : NGUYỄN VĂN VANH

 • NỘI DUNG : HOAN THANH HOC PHI CHO + TÊN HỌC VIÊN + SỐ ĐIỆN THOẠI HỌC VIÊN

LƯU Ý :

 • Anh/Chị vui lòng kiểm tra đúng thông tin trước khi chuyển khoản

 • Sau khi chuyển khoản, Anh/Chị vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn để thông báo về chuyển khoản học phí thành công.

 • Anh/Chị vui lòng chụp ảnh lại màn hình, hoặc hóa đơn chuyển khoản thành công, sau đó gửi lại hình cho chuyên viên tư vấn để xác nhận.

 • Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline : 0866.699.422 hoặc 0397 656 197

 • Xin cảm ơn.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CHUYỂN KHOẢN QUA VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

ANH/CHỊ VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ THEO THÔNG TIN SAU :

 • SỐ ĐIỆN THOẠI   : 0866699422

 • CHỦ TÀI KHOẢN : NGUYỄN VĂN VANH

 • NỘI DUNG : HOAN THANH HOC PHI CHO + TÊN HỌC VIÊN + SỐ ĐIỆN THOẠI HỌC VIÊN

LƯU Ý :

 • Anh/Chị vui lòng kiểm tra đúng thông tin trước khi chuyển khoản

 • Sau khi chuyển khoản, Anh/Chị vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn để thông báo về chuyển khoản học phí thành công.

 • Anh/Chị vui lòng chụp ảnh lại màn hình, hoặc hóa đơn chuyển khoản thành công, sau đó gửi lại hình cho chuyên viên tư vấn để xác nhận.

 • Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline : 0866.699.422 hoặc 0397 656 197

 • Xin cảm ơn.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CHUYỂN KHOẢN QUA PAYPAL

ANH/CHỊ VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ THEO THÔNG TIN SAU :


LƯU Ý :

 • Anh/Chị vui lòng kiểm tra đúng thông tin trước khi chuyển khoản

 • Sau khi chuyển khoản, Anh/Chị vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn để thông báo về chuyển khoản học phí thành công.

 • Anh/Chị vui lòng chụp ảnh lại màn hình, hoặc hóa đơn chuyển khoản thành công, sau đó gửi lại hình cho chuyên viên tư vấn để xác nhận.

 • Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline : 0866.699.422 hoặc 0397 656 197

 • Xin cảm ơn.