TÀI LIỆU PHỎNG VẤN XIN VIỆC


Khi đi phỏng vấn, có một câu hỏi mà hầu như nhà tuyển dụng nào cũng đặt ra cho ứng viên, đó là “Hãy bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn”. Câu hỏi này cũng làm không ít người lúng túng, đặc biệt khi được hỏi bằng tiếng Anh.

Đọc thêm