LEYLA - MESTRO | VIETSUB - LYRICS
HỌC TIẾNG ANH QUA LỜI DỊCH BÀI HÁT LEYLA - MESTRO | VIETSUB + LYRICS 

Lời bài hát: Leyla - Mestro

You were only 17

Em chỉ mới 17 tuổi

Lookin' at your window screen

Nhìn vào cánh cửa của cuộc đời em

Sweetest girl I've ever seen

Anh thấy em là cô gái ngọt ngào nhất đó

Straight up from a project dream

Giống như đến từ một giấc mơ đặt đơn sẵn

You were on the second floor

Tầng hai kia em đang ở đó

I was right across from yours

Anh thì ở ngay trước phòng em

Two different sides of war

Tưởng như bị hai chiến tuyến của chiến tranh cách biệt khiến đôi ta chia ly

Kinda like a west side story, now

Giống như một 'Câu chuyện phía Tây"

Leyla, I am in love with you, Leyla

Thôi rồi, anh mê em rồi đó, Leyla

I'm comin' up any day now

Anh sẽ xuất hiện hàng ngày trước mặt em

So bust that window and come with me

Vậy thì mở toang cái cửa sổ ấy rồi đi cùng với anh

Leyla, get all your stuff and we'll break out

Leyla này, thu dọn đồ đạc đi em rồi cùng nhau đi trốn

Baby I know what they'll say now

Anh biết người ta sẽ nói điều gì rồi

But I want you anyway

Nhưng dù sao chăng đi nữa, anh chỉ muốn có em mà thôi

But I want you anyway

Nhưng dù sao chăng đi nữa, anh chỉ muốn có em mà thôi

But I want you anyway

Nhưng dù sao chăng đi nữa, anh chỉ muốn có em mà thôi

Now we've turned 23

Bây giờ chúng ta đã 23 tuổi

You've moved across town from me

Em giờ đã rời xa khỏi khu vực anh ở rồi

Our friends and family, wouldn't let us be happy

Bạn bè và gia đình ta rồi sẽ không để đôi ta yên đâu

I hear you're married now

Anh nghe được rằng em đã kết hôn

Hear it ain't working out

Nghe đồn rằng cuộc tình ấy sẽ không suôn sẻ đâu

But they can't shut us down

Nhưng họ không thể ngăn cản đôi ta

Leyla just tell me how and I'll be there

Leyla à, chỉ một câu thôi, anh sẽ ở đó bên em

You are a goddess, I want you to know (oh-oh-oh-oh)

Em là nữ thần (của tôi) và tôi muốn em biết điều đó oh,oh,oh

I'll never forget you, I'll never let go

Anh sẽ không quên em đâu, sẽ không để em rời xa anh đâu

Yeah, I'll be comin' to get you

Dzia, anh sẽ đón em về với anh nhé

Leyla, I am in love with you, Leyla

Thôi rồi, anh mê em rồi đó, Leyla

I'm comin' up any day now

Anh sẽ xuất hiện hàng ngày trước mặt em

So bust that window and come with me

Vậy thì mở toang cái cửa sổ ấy rồi đi cùng với anh

Leyla, get all your stuff and we'll break out

Leyla này, thu dọn đồ đạc đi em rồi cùng nhau đi trốn

Baby I know what they'll say now

Anh biết người ta sẽ nói điều gì rồi

But I want you anyway

Nhưng dù sao chăng đi nữa, anh chỉ muốn có em mà thôi

But I want you anyway

Nhưng dù sao chăng đi nữa, anh chỉ muốn có em mà thôi

But I want you anyway

Nhưng dù sao chăng đi nữa, anh chỉ muốn có em mà thôi

You are a goddess, I want you to know (oh-oh-oh-oh)

Em là nữ thần (của tôi) và tôi muốn em biết điều đó oh,oh,oh

I'll never forget you, I'll never let go

Anh sẽ không quên em đâu, sẽ không để em rời xa anh đâu

Yeah, I'll be comin' to get you

Dzia, anh sẽ đón em về với anh nhé

Leyla, I am in love with you, Leyla

Thôi rồi, anh mê em rồi đó, Leyla

I'm comin' up any day now

Anh sẽ xuất hiện hàng ngày trước mặt em

So bust that window and come with me

Vậy thì mở toang cái cửa sổ ấy rồi đi cùng với anh

Leyla, get all your stuff and we'll break out

Leyla này, thu dọn đồ đạc đi em rồi cùng nhau đi trốn

Baby I know what they'll say now

Anh biết người ta sẽ nói điều gì rồi

But I want you anyway

Nhưng dù sao chăng đi nữa, anh chỉ muốn có em mà thôi

But I want you anyway

Nhưng dù sao chăng đi nữa, anh chỉ muốn có em mà thôi

Leyla, I am in love with you, Leyla

Thôi rồi, anh mê em rồi đó, Leyla

I'm comin' up any day now

Anh sẽ xuất hiện hàng ngày trước mặt em

So bust that window and come with me

Vậy thì mở toang cái cửa sổ ấy rồi đi cùng với anh

Leyla, get all your stuff and we'll break out

Leyla này, thu dọn đồ đạc đi em rồi cùng nhau đi trốn

Baby I know what they'll say now

Anh biết người ta sẽ nói điều gì rồi

But I want you anyway

Nhưng dù sao chăng đi nữa, anh chỉ muốn có em mà thôi
63ENGLISH - TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN CHẤT LƯỢNG

THEO DÕI 63ENGLISH ( TIẾNG ANH )


THEO DÕI 63MUSIC ( ÂM NHẠC )

XIN CẢM ƠN