DANCE MONKEY - TONES AND I | VIETSUB - LYRICS
HỌC TIẾNG ANH QUA LỜI DỊCH BÀI HÁT DANCE MONKEY - TONES AND I | VIETSUB + LYRICS 


Lời bài hát: Dance Monkey - Tones And I


They say "Oh my god I see the way you shine"

Họ thốt lên tôi thấy cách bạn tỏa sáng

Take your hand, my dear, and place them both in mine

Nắm tay anh, anh yêu, đặt vào trong tay em

You know you stopped me dead when I was passing by

Anh biết anh đã cứu em khỏi cận kề cái chết

And now I beg to see you dance just one more time

Và giờ em xin anh hãy cho em thấy điệu nhảy ấy một lần nữa

Ooh I see you, see you, see you every time

Ohh em thấy anh, thấy anh, thấy anh mỗi ngày

And oh my I, I like your style

Oh em thích chất của anh

You, you make me, make me, make me wanna cry

Anh, anh làm em, làm em, làm em phát khóc

And now I beg to see you dance just one more time

Và giờ em xin anh hãy cho em thấy điệu nhảy ấy một lần nữa

So I say

Nên em nói rằng

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

Nhảy cho em, cho em, cho em ohh oh oh

I've never seen anybody do the things you do before

Em chưa thấy ai làm như anh cả

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

Hãy chuyển động vì em, vì em, vì em ay ay ay

And when you're done I'll make you do it all again

Và rồi em sẽ tiếp tục làm anh như vậy lần nữa

I said oh my god I see you walking by

Em thốt lên thấy anh bước qua

Take my hands, my dear, and look me in my eyes

Nắm tay em. tình yêu, và nhìn vào mắt em

Just like a monkey I've been dancing my whole life

Như một chú khỉ mà em đã nhảy suốt cuộc đời

But you just beg to see me dance just one more time

Và giờ anh xin em nhảy thêm chỉ một lần

Ooh I see you, see you, see you every time

Ohh em thấy anh, thấy anh, thấy anh mỗi ngày

And oh my I, I like your style

Oh em thích chất của anh

You, you make me, make me, make me wanna cry

Anh, anh làm em, làm em, làm em phát khóc

And now I beg to see you dance just one more time

Và giờ em xin anh hãy cho em thấy điệu nhảy ấy một lần nữa

So I say

Nên em nói rằng

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

Nhảy cho em, cho em, cho em ohh oh oh

I've never seen anybody do the things you do before

Em chưa thấy ai làm như anh cả

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

Hãy chuyển động vì em, vì em, vì em ay ay ay

And when you're done I'll make you do it all again

Và rồi em sẽ tiếp tục làm anh như vậy lần nữa

They say

Họ bảo

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh

Nhảy vì em , vì em, vì em, oh oooh

I've never seen anybody do the things you do before

Em chưa thấy ai làm như anh cả

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

Hãy chuyển động vì em, vì em, vì em ay ay ay

And when you're done I'll make you do it all again

Và rồi em sẽ tiếp tục làm anh như vậy lần nữa

Ooh (All again, all again)

Oh (lại nào, lại nào)

Woah-oh, woah-oh, oh

Woah-oh, woah-oh

Ooh (All again, all again)

Oh (lại nào, lại nào)

Ah ah, ah ah, ay

Ah ah ah ay ay

They say

Họ bảo

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh

Nhảy cho em, cho em, cho em ohh oh oh

I've never seen anybody do the things you do before

Em chưa thấy ai làm như anh cả

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

Hãy chuyển động vì em, vì em, vì em ay ay ay

And when you're done I'll make you do it all again

Và rồi em sẽ tiếp tục làm anh như vậy lần nữa

They say

Họ bảo

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh

Nhảy vì em , vì em, vì em, oh oooh

I've never seen anybody do the things you do before

Em chưa thấy ai làm như anh cả

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay

Hãy chuyển động vì em, vì em, vì em ay ay ay

And when you're done I'll make you do it all again

Và rồi em sẽ tiếp tục làm anh như vậy lần nữa

All again

Lần nữa nào.

63ENGLISH - TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN CHẤT LƯỢNG

  • Học thử miễn phí

  • Học phí ưu đãi - Cam kết chất lượng

  • Học tiếng Anh giao tiếp - Kèm 1 thầy 1 trò

  • Giáo trình được thiết kế riêng theo mục tiêu & trình độ

  • Thời gian học linh hoạt - Học trên điện thoại hoặc máy tính

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI ĐÂYTHÔNG TIN LIÊN HỆ

  
  63ENGLISH - HỌC TIẾNG ANH 1 THẦY 1 TRÒ

  63MUSIC - HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT


  XIN CẢM ƠN