TRIẾT LÝ KINH DOANH


TRIẾT LÝ KINH DOANH
63ENGLISH

Khách hàng là những ông chủ. Nhân viên là những cổ đông. Lãnh đạo là những tấm gương.