SỨ MỆNH


SỨ MỆNH
63ENGLISH

63English đặt mục tiêu giúp đỡ hơn 1.000.000 học viên giao tiếp thành thạo tiếng Anh. Từ đó tạo ra việc làm ổn định và hạnh phúc cho hàng ngàn giáo viên Việt Nam trên mọi miền Tổ Quốc.