CAM KẾT TIẾN BỘ TỪNG BUỔI HỌC


CAM KẾT TIẾN BỘ TỪNG BUỔI HỌC

HỌC VIÊN HOÀN TOÀN YÊN TÂM VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA 63ENGLISH. BỞI CHÚNG TÔI CAM KẾT HOÀN TRẢ HỌC PHÍ 100% BUỔI HỌC NẾU HỌC VIÊN KHÔNG HÀI LÒNG VỀ BẤT KỲ BUỔI HỌC NÀO THEO QUY ĐỊNH

Trong quá trình học, học viên có app đánh giá chất lượng buổi học riêng. Mọi đánh giá đều được chúng tôi ghi nhận và phải hồi nhanh chóng. Ngay sau khi tiếp nhận feedback buổi học, chúng tôi sẽ ngay lập tức kiểm tra lại video ghi hình toàn bộ buổi học. Học viên không hài lòng 100% được hoàn trả lại học phí buổi học đó vào tài khoản học theo quy định.

Mọi yêu cầu hoặc đề xuất đều được chúng tôi cập nhật và phản hồi nhanh chóng.

Đây là chính sách cam kết chắc chắn nhất dành cho học viên mà duy nhất 63English có thể làm được.

Học viên có quyền yên tâm khi học tại 63English

🔥Đăng ký học thử Miễn Phí : m.me/63english.edu.vn