NỘI QUY LỚP HỌC


NỘI QUY LỚP HỌC

1. XIN NGHỈ, VÀO MUỘN, ĐỔI LỊCH HỌC.

 • Giáo viên muốn xin nghỉ, vào muộn, đổi lịch cần xin phép học viên trước 40 phút , trước khi bắt đầu giờ học.

 • Học viên muốn xin nghỉ, vào muộn, đổi lịch cần xin phép giáo viên trước 40 phút , trước khi bắt đầu giờ học.

 • Nếu giáo viên vi phạm, học viên được cộng thêm một buổi học.

 • Nếu học viên vi phạm, học viên bị trừ một buổi học.

 • Học viên & giáo viên có quyền tự thỏa thuận và thống nhất phương án cho các trường hợp phát sinh.


2. BẢO LƯU

 • Giáo viên muốn bảo lưu cần thông báo cho trung tâm trước 1 tháng.

 • Học viên muốn bảo lưu sẽ báo lại cho chuyên viên tư vấn.

 • Không giới hạn số lần bảo lưu. Thời gian được bảo lưu tính theo bảng bên dưới.

GÓI ĐĂNG KÝTHỜI GIAN ĐƯỢC BẢO LƯU

GÓI 2 THÁNG30 NGÀY
GÓI 6 THÁNG100 NGÀY
GÓI 8 THÁNG180 NGÀY3. ĐỔI GIÁO VIÊN, HỌC VIÊN

 • Giáo viên muốn đổi lớp, liên hệ với quản lý chất lượng.

 • Học viên muốn đổi giáo viên, liên hệ với chuyên viên tư vấn.


4. NỘI QUY LỚP HỌC RIÊNG

 • Học viên & giáo viên có thể cùng thống nhất một nội quy riêng cho lớp học. Và áp dụng nội quy đó trong quá trình học.


Xin cảm ơn!