HDCCDVTATT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập _ Tự do _ Hạnh phúc

---------


HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN

Số:                 /HĐCCDVTATT-VN- 2020Hôm nay, Ngày …….. tháng…….năm, chúng tôi gồm có:

BÊN A                  :.…………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh            :……………………………………………………………………………………………..

Số CMND/ CCCD:.................................Nơi cấp:..........................................

Số điện thoại      : ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại   :........................................................................................


BÊN B                 : CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN 63ENGLISH 

Địa chỉ ĐKKD    : Số 48 Đường Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Đại diện bởi      : Ông NGUYỄN VĂN VANH - Chức vụ: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Điện thoại         : 08.6669.9422

Email                 : nguyenvanvanh.ceo@gmail.com

Tài khoản số     : 0541000273831 tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Chương Dương, TP.Hà Nội


Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau: 


ĐIỀU 1 : NỘI DUNG VÀ CHI PHÍ

Bên B đồng ý cung cấp cho bên A dịch vụ như sau:

Bên A đồng ý sử dụng Khóa đào tạo Tiếng Anh trực tuyến (sau đây gọi là “Khóa đào tạo”) do Bên B cung cấp, chi tiết như sau:

1.1.Tên Khóa học...................................................................................

1.2 Mã Gói học.......................................................................................

1.3.Thời gian đào tạo : ..........................................................................

1.4.Thời gian bảo lưu tối đa    :..............................................................

1.5 Số lần bảo lưu tối đa :..............................................................

1.6 Thời gian bắt đầu cung cấp dịch vụ: ……../……../2020

1.7 Thời gian tối đa sử dụng dịch vụ đến hết ngày:........./……….../2020

1.8 Tổng giá trị hợp đồng :....................................................................

1.9 Bằng chữ :.........................................................................................


ĐIỀU 2 : THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Bên A thanh toán cho bên B đầy đủ số tiền theo giá trị hợp đồng ghi ở điều 1

2.2. Thời hạn thanh toán: Bên A hoàn thiện học phí đầy đủ cho bên B trước và trong ngày …………………….., bên A được áp dụng mức học phí ưu đãi là ………………………….VNĐ. Trong trường hợp bên A hoàn thành học phí sau ngày ………………. bên A sẽ không được áp dụng mức học phí như trên..

2.3. Bên B sẽ cung cấp dịch vụ cho bên A sau khi nhận được đầy đủ số tiền bên A đã thanh toán ( ghi tại điều 1 của hợp đồng này ), theo đúng thời hạn thanh toán bên trên, dựa trên mong muốn, lịch trình , thời gian mà bên A có thể tham gia khóa học.

2.4 Phương thức thanh toán

Bên A thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng công ty hoặc thanh toán qua hình thức chuyển khoản một trong các tài khoản của bên B:

a. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ( Vietcombank) - CN Chương Dương, TP.Hà Nội 

Số tài khoản: 0541000273831

Tên tài khoản: Nguyễn Văn Vanh

b. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ( Techcombank) - CN Văn Lâm Hưng Yên

Số tài khoản: 19034387515014

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Thương

2.5. Bên B xuất hóa đơn,phiếu thu,biên lai cho bên A khi nhận được số tiền thanh toán của bên A qua phần mềm có thể tải văn bản.

ĐIỀU 3 : QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1. Quyền lợi của bên A

 • Được nhận dịch vụ đào tạo tiếng Anh Trực tuyến do bên B cung cấp.

 • Được thay đổi lịch học trong trường hợp có việc cần thiết.

 • Được bảo lưu khóa học trực tuyến trong trường hợp bên A có lý do chính đáng không thể tham gia khóa học trong thời gian nhất định cụ thể như sau: Thời hạn bảo lưu tối đa là …… ngày, Số lần bảo lưu là…….lần, Số lần được thay đổi lịch học là……..lần, 

 • Được chuyển khóa học cho người thân, bạn bè nếu bên A có lý do đặc biệt không thể tiếp tục tham gia khóa học.

 • Được bên B cam kết về chất lượng dịch vụ đào tạo của khóa học.

 • Được bên B gửi video sau mỗi buổi học để xem lại video ôn lại bài.

 • Được học trong môi trường 1 giáo viên kèm 1 học viên, riêng tư, thoải mái.

 • Được học với giảng viên toàn cầu, đạt chuẩn chất lượng, có chứng chỉ và kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với học viên. 

 • Được thoải mái lựa chọn giờ học, ca học , ngày học phù hợp với lịch cá nhân.

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào trong quá trình học.

 • Được cung cấp phần mềm học tập trên lớp, ở nhà.

 • Được nhân viên chăm sóc, tư vấn riêng.

 • Được đánh giá chất lượng mỗi buổi học.

 • Bảo hiểm trên từng buổi học, hoàn trả học phí vào tài khoản học tập nếu buổi học không hiệu quả hoặc học viên chưa hài lòng.

3.2. Trách nhiệm của bên A

 • Thanh toán cho bên B đầy đủ số tiền giá trị hợp đồng như quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, theo thời hạn và phương thức thanh toán tại Điều 2 của Hợp đồng này.

 • Theo sát lộ trình học tập, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Bên B trong quá trình Bên A tham gia đào tạo theo Hợp Đồng này nhằm đạt đến chất lượng cao nhất của khóa học.

 • Nhanh chóng và kịp thời thông báo cho Bên B biết trong trường hợp Bên A có thay đổi về kế hoạch học tập trong khuôn khổ của Hợp đồng này. 

 • Tuân thủ các quy định về nội quy lớp học và các quy định của 63english.

ĐIỀU 4 : QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.1. Quyền lợi của bên B

 • Được bên A thanh toán đầy đủ số tiền giá trị hợp đồng như quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, theo thời hạn và phương thức thanh toán tại Điều 2 của Hợp đồng này.

 • Trong trường hợp Học viên vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này, 63english không có trách nhiệm phải đảm bảo cam kết sự tiến bộ như ban đầu cho Học viên.

4.2. Trách nhiệm của bên B

 • Đảm bảo cho khóa học tiếng Anh trực tuyến diễn ra đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng trong thời lượng khóa học theo như ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.

 • Bảo lưu khóa học cho bên A trong trường hợp bên A có lý do chính đáng không thể tham gia khóa học trong thời gian nhất định.

 • Cho phép bên A chuyển khóa học cho người khác trong trường hợp bên A không thể tiếp tục theo học.

 • Tiếp thu phản hồi của Học viên về chất lượng Dịch vụ để cải thiện Dịch vụ cung cấp cho Học viên.

ĐIỀU 5 : CHUYỂN NHƯỢNG VÀ GIA HẠN KHÓA HỌC

5.1. Học viên không được phép chuyển nhượng khóa học cho bất kỳ Bên thứ ba nào khác ngoài Hợp đồng này mà chưa có sự đồng ý của 63English

5.2. Học viên chỉ được phép chuyển nhượng trong trường hợp:

 • Học viên gặp trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục việc học

5.2. Gia hạn khóa học chỉ được diễn ra khi :

 • Học viên có bằng chứng (các sự kiện bất khả kháng như Điều 7) về việc vắng mặt của mình tại hóa học.

 • 63english sẽ không hỗ trợ gia hạn khóa học với bất kỳ hình thức nào nếu Học Viên không đưa ra lý do thỏa đáng.

 • Thời gian tối đa được gia hạn là 1 tháng.

ĐIỀU 6 : CAM KẾT CHUNG

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.

6.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và được tự động kết thúc sau khi kết thúc khóa học (ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này), và hai bên hoàn tất nghĩa vụ của mình như ghi tại Điều 3 và Điều 4 của Hợp đồng này.

6.3. Bên A và Bên B đồng ý sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo quyền lợi của hai bên, thực thi các điều khoản ghi trong Hợp đồng này, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong khả năng có thể của mỗi bên, nhằm tạo được giá trị cao nhất cho cả hai bên. 

6.4. Khi xuất hiện sự kiện bất khả kháng (như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh tật, v.v…) thì bên bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho bên còn lại biết trong thời gian sớm nhất. Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng của các bên sẽ tạm dừng trong thời gian có sự kiện bất khả kháng, và các bên sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt.

6.5. Mọi thay đổi, điều chỉnh của Hợp đồng này phải được làm thành văn bản do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký. Các phụ lục và văn bản điều chỉnh là một phần không tách rời của Hợp đồng này và có giá trị pháp lý như các điều khoản của Hợp đồng này.

6.6. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu có phát sinh khó khăn, khúc mắc hay có vấn đề cần thay đổi bổ sung, hai bên cần phải thông báo cho nhau và chủ động bàn bạc để giải quyết nhanh chóng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

6.7. Trường hợp không đạt được giải pháp hữu hảo thông qua thương lượng và hòa giải giữa các bên cho các tranh chấp phát sinh, một hoặc cả hai Bên đều có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

6.8. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên A và bên B, mỗi bên giữ một (01) bản để làm cơ sở thực hiện.