QUY TRÌNH LỚP HỌC CHÍNH


Sau đây là hướng dẫn tóm tắt cách tổ chức lớp học chính thức khóa level 0 của 63English


CHUẨN BỊ TRƯỚC CA HỌC


1. Tải xuống & chuẩn bị giáo trình.2. Nhắc lịch học trước 30 phút vào nhóm lớp3. Gửi ID cho học viên
SAU KHI DẠY


4. Gửi lại Self - Study
5. Gửi lại video buổi học, cách đổi tên video6. Điểm danh trên CRM, hướng dẫn điểm danh


Xin cảm ơn